Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný obchodní vztah, mezi kupujícím (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu a zároveň prodávajícím je firma Tomáš Martinák, se sídlem Viničná 898/18, Ostrava - Stará Bělá, 72400, IČ: 65873513, DIČ: CZ7204015577. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 • Objednávku může učinit kupující prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky nebo e-mailem. Prodávající kupujícímu objednávku po zadání do objednávkového systému potvrdí e-mailem popř.telefonicky. Poté, co kupující obdrží e-mailem nebo telefonicky potvrzení své objednávky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonní číslo je požadováno z důvodu případného kontaktování kupujícího přepravcem před doručením zásilky.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby

3) ZPŮSOBY PLATBY

 • V hotovosti při převzetí dobírky. Zboží zasílané na dobírku je zasíláno prostřednictvím České pošty a.s. (dále jen přepravce). Balné a poštovné činí 99,- Kč, dobírkový poplatek je 30 Kč.
 • V hotovosti při převzetí zboží. Pouze v Ostravě, po předchozí telefonické dohodě na místě a čase předání.
 • Bankovním převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží. Objednávka je v tomto případě ze strany prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
 • Kupujícím ze zahraničí nabízí prodávající pouze formu platby předem na bankovní účet prodávajícího. Poštovné se v tomto případě hradí dle ceníku přepravce. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem

4) CENA , ZÁKAZNICKÉ SLEVY

 • Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění zákazníků změnit ceny v internetovém obchodě. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Všechny ceny jsou uváděny včetně 21 % DPH. Prodávající je plátcem DPH.
 • Prodávající poskytuje kupujícímu věrností slevy na nákupy uskutečněné v internetovém obchodě www.prodom.cz během jednoho roku
  3% získáte,pokud jsou Vaše nákupy v rozmezí 1000 - 2499 Kč
  4% získáte,pokud jsou Vaše nákupy v rozmezí 2500 - 3999 Kč

5% získáte,pokud jsou Vaše nákupy v rozmezí 4000 - 9999 Kč
7% získáte,pokud jsou Vaše nákupy nad 10.000 Kč

(slevy se vzájemně nesčítají)
Za uskutečněný nákup se nepovažuje, pokud kupující vrátí zboží prodávajícímu.

5) DODACÍ LHŮTA

Objednávky odesíláme obvykle do 3 dnů od objednání pokud je zboží skladem. Informace o tom jestli je zboží skladem získáte v popisu u každého zboží . V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás kontaktovat a sdělíme Vám nejbližší možný termín dodání. Zboží po České republice dodává Česká pošta a.s. do 2 pracovních dnů od podání .

6) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

 • Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů.
 • Zboží musí být vráceno na adresu skladu prodávajícího: Tomáš Martinák, Viničná 898/18, Ostrava - Stará Bělá, 72400, osobně nebo jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty.
 • Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
 • Na základě takto vráceného zboží budou prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. Poplatky za balné a poštovné jsou vráceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.
 • Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem prodávajícího a to ve znění "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis."

7) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech:
  • kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího
  • kdy není schopen doručit zboží v daném termínu
  • v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává
  • kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
 • V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na účet kupujícího.

8) REKLAMACE

Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

1 ) Reklamace zásilek poškozených během dopravy

Při standardním zacházení nedochází během transportu k poškození zboží. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Pokud by se však zboží během cesty poškodilo (rozbilo), je nutno dodržet reklamační podmínky dopravce ( České pošty ) a reklamovat poškozenou zásilku na lokální pobočce České pošty , (postup při reklamaci viz.níže)

Postup při reklamování poškozených zásilek prostřednictvím České pošty

Postup při poškození, nebo úbytku obsahu poštovní zásilky je stanoven Poštovními podmínkami – Základní poštovní služby, čl. 40. Pošta přijme reklamaci jen tehdy, jestliže je uplatněna:

 1. při dodaní poštovní zásilky
 2. ve lhůtě do 24 hodin po jejím dodání.

V případě podle písmene b) reklamující musí předložit poštovní zásilku v tom stavu, v jakém byly dodána. Reklamovat je tedy nutno u České pošty a.s. adresáta do 24 hodin od převzetí, přičemž je nezbytné celou zásilku tzn. zboží i s krabicí a obalovým materiálem předložit České poště k prošetření a zjištění možných příčin škody a nároků na náhradu škody. Při doručení prostřednictvím České pošty doporučujeme rozbalit balíček vždy za přítomnosti doručovatele. V případě úbytku či poškození zboží, musí zákazník sepsat s poštou reklamační protokol,jelikož je každá zásilka u České pošty pojištěna. Toto je nezbytná podmínka, abychom mohli reklamaci o poškození během doručení Českou poštou uznat. V případě uznání reklamace Českou poštou uhradí vzniklou škodu kupujícímu Česká pošta a.s., v opačném případě uhradí vzniklou škodu kupujícímu prodávající. Bez reklamačního protokolu zákazník nemá nárok na vrácení peněz ani na nové zboží !

2 ) Reklamace zásilek ( neúplnost zásilky , mechanické vady , jiné .. )

Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Jakmile obdržíme Vaši zprávu o reklamaci, spojíme se s Vámi a dohodneme další postup.

Postup při vyřízení reklamace

 1. V případě, že kupující zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady, případně jiné vady), je toto povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky oznámit prodávajícímu, který s ním projedná další postup. V takovém případě zůstává nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny nebo poskytnutí slevy dle volby kupujícího.
 2. Místem uplatnění reklamace vadného zboží je sklad prodávajícího: Tomáš Martinák, Viničná 898/18, Ostrava - Stará Bělá, 72400. Pokud se kupující rozhodne reklamované zboží na adresu skladu prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
 3. Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e-mailem doručí prodávajícímu. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu prodávajícího.Od doručení reklamovaného zboží začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu. V případě oprávněnosti reklamace má kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti,kvality a druhu, poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny nebo na vrácení kupní ceny.
 4. Pokud byla reklamace neoprávněná, kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci. Typickým příkladem je používání nádobí v mikrovlnných troubách za vyšších teplot, než povoluje výrobce nebo mytí nádobí nevhodného do myček v myčce nádobí.

V případě oprávněnosti reklamace má kupující právo na:

 1. výměnu vadného zboží za nevadné
 2. poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny
 3. odstoupení od smlouvy

9) ZÁRUKA

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním a opotřebením
b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku
c)
vady vzniklé nesprávným skladováním

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Dokončit registraci dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat.

Zákony a předpisy:

- zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník
- zák. č. 455/1991 Sb., O živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů

11) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání objednávky kupujícím.
 2. Odesláním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 12) ŘEŠENÍ SPORŮ
 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

  Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

  Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

  Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

  Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).


 

wabusiness template