Jak funguje domovní čistírna odpadních vod?

prodom 24.05.2022 Poslední aktualizace: 24.05.2022 2 minúty 39 sekúnd

Běžný chod domácnosti se neobejde bez produkce odpadních vod. Bez přístupu k veřejné kanalizaci je třeba hledat jiná řešení. Jednou z nich je domácí čistírna odpadních vod."

Mechanická a biologická úprava vody

Čištění odpadních vod v domovních čistírnách odpadních vod je velmi podobné čištění ve velkých ČOV. Když je odpadní voda přivedena do čistírny, prochází mechanickým čištěním, tj. je zbavena hrubých a jemných nečistot. Úprava zahrnuje také sedimentaci a biologické čištění. Biologická úprava může probíhat za přítomnosti nebo nepřítomnosti kyslíku. Existují také čistírny, které fungují na principu chemického čištění. K tomu se používají činidla, která způsobí, že se nečistoty vysráží do vloček.

Přibližně 1 až 2krát ročně je nutné provést odkalení. Účinnost čistírny může dosahovat až 96 %. Vyčištěnou vodu pak lze použít k zavlažování zahrady nebo vypustit do vodního toku.

Úpravna se skládá z plastové válcové nádrže a kompresoru. Nádrž je rozdělena na několik komor, ve kterých probíhá biologické čištění. Kompresor vhání do systému vzduch. Při nákupu se však ptejte na další součásti, jako je víko, potrubí, nosiče biomasy atd., které nemusí být zahrnuty v ceně čistírny.

Povolení domovní čistírny odpadních vod

Domácí čistírna odpadních vod je vodní stavba. Její povolení a provoz se proto řídí zákonem č. 364/2004 o vodách. Vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod vyžaduje povolení vydané speciálním stavebním úřadem a příslušným okresním úřadem, odborem ochrany životního prostředí. To by mělo začít žádostí o stavební povolení, která se podává obci a kterou by měl vypracovat projektant. Vyžaduje technickou zprávu, grafické přílohy, technický popis čistírny odpadních vod, návrh řešení vypouštění vod atd. Dále jsou požadovány certifikáty na výrobky a komponenty pro stavbu ČOV. Na vyžádání budete muset dodat také hydrogeologický posudek.

Pokud bude voda vypouštěna do recipientu, tj. do řeky nebo potoka, budete potřebovat povolení k vypouštění vyčištěné vody. Toto povolení vydává obec. Poté podáte žádost na okresní úřad. Povolení se vydává na 4 roky, pokud vyčištěnou vodu vypouštíte do podzemních vod, nebo na 10 let, pokud je recipientem povrchový vodní tok. Po vydání povolení můžete stavbu postavit a poté požádat o kolaudaci.

Zákon však také ukládá podmínky, které musíte dodržovat. Například je stanoven maximální denní limit vypouštění 150 l/osobu/den a musíte si nechat 2x ročně provést rozbor vypouštěných vod v akreditované laboratoři. Výsledek budete muset zaslat státnímu vodohospodářskému úřadu.

Zajímavé čtení

Projekty domů

Dům vhodný do řadové výstavby.

Dům vhodný do řadové výstavby.

PORTO 21 je dům menší velikostní kategorie • určený je na řadovou zástavbu na pozemky o šířce 10,5 m, případně se přizpůsobí šířka garáže • dá se realizovat i jako samostatně stojící rodinný dů...

Oblíbený projekt domu s garáží, z části podkrovní.

Oblíbený projekt domu s garáží, z části podkrovní.

TREND 270 je dům střední velikostní kategorie • vhodný do nízkopodlažní okolní zástavby • pokoj v přízemí může sloužit jako pracovna nebo pokoj pro hosty • je možné částečné nebo úplné podsklep...

Krásný dům s velkou terasou.

Krásný dům s velkou terasou.

BUNGALOW 141 je dům střední velikostní kategorie • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny • obývací pokoj s kuchyní je řešena velkoprostorový • svým bezbariérov...

Dům do L s garáží a oddělenou kuchyní s jídelnou.

Dům do L s garáží a oddělenou kuchyní s jídelnou.

BUNGALOW 93 je rodinný dům střední velikostní kategorie s jednogaráž a krbem • vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnitřními prostory uspokojí nároky na náročnější bydlení...

Dům s podkrovím na úzký pozemek.

Dům s podkrovím na úzký pozemek.

KLASSIK 102 je dům menší velikostní kategorie • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 4 osob • vhodný na rovinatý a mírně svahovitý terén • při podsklepení vzniknou další sklado...

Žumpa v objemu 25 m3.

Žumpa v objemu 25 m3.

Objem žumpy je 25 m3. Objem je možné regulovat prodloužením, resp. zkrácením její délky.

Moderní 4-pokojový projekt domu.

Moderní 4-pokojový projekt domu.

BUNGALOW 172 je dům střední velikostní kategorie • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení • obývací pokoj s kuchyní je řešena velkoprostorový • svým bezbariérovým řešením je vhod...

Dům s terasou nad garáží.

Dům s terasou nad garáží.

PREMIER 156 je dům střední velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnitřními prostory uspokojí nároky na byd...

Rodinný dům na úzký pozemek s obytným podkrovím.

Rodinný dům na úzký pozemek s obytným podkrovím.

KLASSIK 170 je dům střední velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 4 členné rodiny • je vhodný do rovinatého, přípa...

0

Tento web používá soubory cookie

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, k poskytování funkcí sociálních médií a ke zlepšování a přizpůsobování obsahu a reklam. Více o cookies