Jaké typy střech rodinných domů známe?

PRODOM 13.04.2023 Poslední aktualizace: 13.04.2023 12 minút 24 sekúnd

Střecha patří mezi základní prvky každé stavby. Jejím úkolem její ochrana před povětrnostními vlivy, přispívá také k udržování tepla v interiéru a odvádí vodu. Jaké typy střech rodinných domů si můžete vybrat a jaké jsou jejich výhody nebo nevýhody?

Estetika i funkčnost

O tom, jaký typ střechy rodinného domu si vyberete, rozhoduje několik faktorů:

 • možnost využívání podkroví k bydlení,
 • váš vkus,
 • náklady na realizaci (čím je střecha členitější, tím je nákladnější její zhotovení),
 • typ střechy ovlivňuje také energetickou náročnost domu.

Střechy podle úhlu sklonu

Základní rozdělení střech určuje úhel jejich sklonu. Podle tohoto kritéria rozlišujeme:

 • ploché střechy — do úhlu sklonu 10°,
 • šikmé střechy — do 45°,
 • strmé střechy – nad 45°.

U šikmých střech pak rozlišujete několik typů. Střechu pak tvoří jeden z nich, můžete se rozhodnout také pro jejich kombinaci.

Typy střech rodinných domů

Při stavbě domu máte několik možností, který typ střechy zvolit.

Sedlová střecha

Sedlová střecha

 • nejčastěji používaná střecha u nás
 • známá také jako A-čková střecha
 • jednoduchý vzhled
 • vzniká spojením dvou nakloněných stran střechy ve hřebenu
 • odvod dešťové vody zajišťují dva okapy

Výhody:

 • jednoduchá na výstavbu
 • tím pádem rychlá výstavba/méně finančně nákladná
 • vhodná pro velké množství krytin
 • při vhodné orientaci je ideální volbou pro fotovoltaické panely
 • bezproblémové odvádění vody
 • vhodná do horských oblastí
 • nižší riziko zatékání
 • podle sklonu - obytné podkroví/skladovací prostor

Příklady sedlových střech

 

Valbová střecha

Valbová střecha

 • konstrukčně vychází ze sedlové střechy
 • místo dvou svislých štítů má všechny skloněné plochy ( valby ) valbová střecha

Výhody:

 • vysoká odolnost proti větru
 • odtok dešťové vody po celém obvodu
 • vhodná do horských oblastí
 • využitelnost podkroví
 • vhodná pro velké množství krytin

Nevýhody:

 • konstrukčně náročnější oproti sedlové střeše
 • tím pádem i poněkud nákladnější výstavba
 • rozhodnete-li se pro klasický krov, bude třeba vyřešit podepření středových věznic

Příklady valbových střech

 

Půlvalbová střecha

Půlvalbová střecha

 • tvarem se nachází mezi sedlovou a valbovou
 • od valbové ji rozeznáte bočními štítovými stěnami s malou valbou , čímž umožňuje umístit na boční stěny balkony nebo okna

Příklady polvalbových střech

 

Pultová střecha

Pultová střecha

 • charakteristická jednou šikmou plochou
 • kompromis mezi plochou a sedlovou střechou
 • vhodná pro užší rodinné domy nebo garáže
 • sklon pultové střechy střechy je většinou od 10° do 45°

Výhody:

 • cenově dostupné řešení
 • jednoduchá výstavba
 • menší tepelné ztráty, kterých dosáhnete orientací strany domu s vyšší fasádou na sluneční stranu
 • méně nákladná izolace oproti plochým střechám

Nevýhody:

 • dešťová voda stéká jen jedním směrem, což znamená, že okap musí postačit k jejímu odvodu z celé střechy

Příklady pultových střech

 

Stanová střecha

Stanová střecha

 • čtyři střešní plochy
 • hřeben soustředěný do jednoho bodu
 • připomíná jehlan (označuje se jako jehlanová střecha)
 • používá se hlavně při jednoduchých stavbách jako garáže, altány
 • originální vzhled
 • vhodný na objekty se čtvercovým půdorysem

Výhody:

 • jednoduchá montáž
 • velký výběr střešních krytin

Nevýhody:

 • při nižším sklonu má méně využitelný podkrovní prostor
 • vyšší sklon nepůsobí esteticky
 • složitější pokládka krytiny oproti například sedlové střeše

Příklady stanových střech

 

Plochá střecha

Plochá střecha

 • moderní vzhled
 • sklon do 10°
 • nejpoužívanější krytina – asfaltové pásy a platové fólie
 • asfaltové pásy jsou jednodušší na údržbu (možnost záplaty)
 • fólie je dobré chránit před UV zářením štěrkovým násypem
 • podskupinou jsou vegetační střechy a pochozí střechy

Výhody:

 • nižší vstupní náklady
 • rychlá realizace
 • vrchní podlaží domu lze využívat bez prostorového omezení
 • vyšší ochrana před tepelnými ztrátami
 • Poskytuje možnost montáže solárních panelů, klimatizačních jednotek

Nevýhody:

 • kratší životnost
 • náročnější údržba
 • není vhodná do horských oblastí

Příklady plochých střech

 

Manzardova střecha

Manzardova střecha

 • střecha s dvojitým sklonem na každé straně
 • odvozený tvar od sedlové nebo valbové střechy
 • pomyslně se skládá z prolínajících se a na sebe navazujících střech s různými sklony
 • horní část má obvykle menší sklon, spodní skon je strmý, čímž je maximálně využit podkrovní prostor
 • v pohledu je na vrchu rovnoramenný trojúhelník, který přechází do lichoběžníku
 • doporučuje se pokrytí betonovou nebo keramickou krytinou popřípadě plechovou krytinou
 • nedoporučuje se používat asfaltový střešní šindel

Výhody:

 • téměř plnohodnotné využití prostoru podkroví

Nevýhody:

 • působí mohutně
 • horní část střechy má nízký sklon proto je k tomu třeba přihlížet při výběru krytiny
 • složitější a nákladnější realizace

Příklady manzardových střech

 

Krytina podle sklonu střechy - kterou vybrat?

 

Výběr krytiny ovlivňuje několik faktorů, přičemž mezi nejdůležitější patří sklon střechy. Který materiál zvolit na plochou, šikmou a strmou střechu?

Krytina na plochou střechu

Ploché střechy mají sklon do 10°, doporučený sklon je minimálně 3°, aby se zajistil dostatečný odtok dešťové vody. Plochá střecha se skládá z její konstrukce, tepelné izolace a povlakové krytiny. Moderní materiály a konstrukční řešení jsou zárukou provedení s odolností vůči vodě a zatékání. O vodotěsnost se postará hydroizolační vrstva z asfaltových pásů nebo fólií, které se pokládají lepením nebo mechanickým kotvením. Využít lze také kombinaci obou způsobů.

Ploché střechy rozlišujeme podle způsobu provedení:

 • Jednoplášťová plochá střecha – povlaková krytina se ukládá bezprostředně na tepelnou izolaci. Tento typ je nejvíce používán.
 • Dvouplášťová plochá střecha — má dvě hydroizolační vrstvy. Úkolem vrchní vrstvy je chránit střešní konstrukci před vodou, druhá má tepelně izolační funkci. Na rozdíl od prvního typu je dvouplášťová plochá střecha odvětrávaná.

Krytina na šikmou a strmou střechu

Šikmé střechy mají sklon od 10 do 45 °, strmé od 45 do 90 °. Kromě sklonu střechy je vhodné při výběru krytiny přihlížet také k množství srážek a lokalitě, kde se dům bude nacházet. Pokud preferujete některý druh krytiny, měli byste k tomu přihlížet už tehdy, když vybíráte projekt domu. Změnit druh, kdy již máte vyhotovenou střechu s určitým sklonem, nemusí být možné.

Asfaltové pásy

Krytina z asfaltových pásů je vhodná nejen na plochou, můžete ji zvolit také na šikmou střechu bez ohledu na její sklon. Předem je však třeba počítat s její kratší životností.

Asfaltové šindele

U asfaltu ještě chvíli zůstaneme. Na sklon střechy od 18 do 85° si můžete vybrat asfaltové šindele. Pro vysoký difúzní odpor tohoto typu krytiny je třeba zajistit pod bedněním odvětrávání, aby se zamezilo hromadění vlhkosti. I asfaltové šindele patří mezi krytiny s kratší životností (max. do 50 let), jsou proto levnější. Na druhé straně dokáží odolávat i extrémním podmínkám – silnému větru či krupobití, odolné jsou také vůči usazování mechu. Rozhodnete-li se pro tento materiál, můžete očekávat i stálost barvy.

Plechová krytina

Na střechy se sklonem již od 15° lze použít plechovou krytinu, která se na první pohled velmi ponáší na běžnou tašku. Tento typ krytiny se vyznačuje nízkou hmotností, čímž je kladena nižší náročnost na nosnost krovu. To v kombinaci s cenou plechové krytiny přináší snížení nákladů na realizaci střechy.

Plechová krytina dobře odolává povětrnostním vlivům, můžete si ji vybrat také do lokality s častějším silným větrem. Vyrábí se z pozinkovaného plechu nebo směsi titanu a zinku. Nevýhodou je vyšší hluk za deště. Při realizaci střechy je také třeba dbát na správnou montáž a stříhání, důležité je ošetřit řezné plochy, aby se na nich nezačala tvořit koroze. Samotná krytina je proti korozi chráněna ochrannou vrstvou. Její životnost je přibližně 50 let.

Vláknocementová krytina

Díky výztužným vláknům má vláknocementová krytina vyšší pevnost než cement. Používá se od sklonu střechy 25°, pokud se rozhodnete pro velkoplošnou krytinu, ta je vhodná již od sklonu 15°. Od tohoto typu můžete očekávat delší životnost – až do 70 let. Má nízkou hmotnost a vybrat si ji můžete v řadě různých tvarů a barev. Pokládání vyžaduje odbornost, je totiž o něco náročnější.

Právě pro nízkou hmotnost je také častou volbou při rekonstrukcích, vybrat si ji však můžete také na novostavbu. Vláknocementová krytina výborně odolává povětrnostním vlivům, je nehořlavá, na jejím hladkém povrchu se nezachytávají nečistoty, nemusíte se obávat ani růstu mechu.

Keramická krytina

Od sklonu střechy minimálně 22° se můžete rozhodnout pro pálenou keramickou krytinu. Tento typ krytiny má dlouhou životnost – je to až 100 let. Moderní technologie v kombinaci s hlínou jako tradičním stavebním materiálem přinášejí také vysokou odolnost vůči výkyvům teplot a vlhkosti. Můžete si ji zvolit také do lokalit, kde se zimní teploty pohybují pod nulou. Očekávat můžete také dobré odvádění vlhkosti a tepla. Keramická taška se vyrábí z kombinace jílu, hlíny a vody, přičemž se barva přidává již před výpalem vysokými teplotami. Pod působením UV záření proto nemění odstín. Vybrat si ji můžete v mnoha barevných provedeních.

Betonová krytina

Životnost až 100 let má také betonová krytina, která se vyrábí z písku, cementu, oxidu železa a vody. Používat ji můžete od sklonu střechy 30°, pokud si vyberete drážkované profilované betonové tašky, ty lze montovat od sklonu 22°. Mnoho výrobcům už ale nabízí také betonové krytiny pro menší sklony. Na pohled může připomínat keramickou, je však těžší.

Na trhu naleznete, podobně jako u keramické krytiny, množství různých barev, mezi kterými si jistě najdete odstín, který vás nejvíce osloví. Předtím, než si ji zakoupíte, zkontrolujte, zda mají betonové tašky povrchovou vrstvu, která překrývá póry betonu a zvyšuje jejich odolnost vůči vodě, zachytávání nečistot a růstu mechu.

 

 

Vězníkový nebo klasický krov - který zvolit?

Nosnou částí každé střechy je krov, který chrání stavbu před vnějšími vlivy. Aby dokázal sloužit dlouhou dobu, jeho realizaci je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Který krov si vybrat, vězní nebo klasický? Porovnali jsme je pro vás v následujícím článku.

Co je to klasický krov

Pod pojmem klasický krov se skrývá nejčastěji používaný z tradičních typů – hambálkový krov. Tento krov se vyhotovuje ze dřeva nařezaného v požadovaných rozměrech, které se spojují tesařskými spoji. Tento postup je náročnější na práci i čas, výhodou je, že jeho realizaci zvládne i tesař, není třeba oslovit specializovanou firmu.

Klasický krov

Kdy bude vhodný a kdy ne?

Klasický krov se doporučuje u přízemních staveb se sklonem střechy více než 30° a umožňuje využívat podkroví domu. Při menším sklonu střechy využívání podkroví omezuje. Můžete jej najít na domech s obytným podkrovím, využívá se také při nástavbách na staré budovy, kde se v podkroví nacházejí byty. Podkroví domu může sloužit také jako půda.

U budov s členitějším půdorysem se klasický krov nedoporučuje, neboť narůstá jeho finanční náročnost. Stejně je tomu i při rozpětí více než 10 m, kdy je třeba použít podpůrné sloupy nebo nosné stěny.

Vězníkový krov je méně náročný na čas

Lehká konstrukce z příhradových vazníků vyrobených z vysušených dřevěných hranolů (nejčastěji smrkových) se nazývá vazníkový krov. Vazníky jsou spojeny ocelovými styčníkovými deskami. Výroba krovu probíhá ve specializované hale, proto není závislá na počasí. Na stavbu se přivezou již hotové vazníky . Montáž krovu zabere, zpravidla, jeden pracovní den. Vězníkový krov má menší hmotnost, což znamená nižší zatížení nosných stěn a základů a dokáže překlenout až 20m. Tento typ krovu přinese úsporu také na montáži stropní konstrukce, kterou lze zavěsit na spodní část vazníků.

Vězníkový krov

Kdy si vybrat vězníkový krov

Vězníkový krov je méně náročný na spotřebu dřeva, ušetří také čas na montáž a výrobu. Ve srovnání s tradičním krovem je proto ekonomickým řešením. Využít jej lze na domech s různým, a to i členitým, půdorysem a umožňuje vytvořit střechy různých tvarů. Nevýhodou je omezený prostor v podkroví domu, které tak nemůže sloužit k bydlení, ale jen v omezené míře pro skladování věcí. Tento typ se doporučuje pro střechy do sklonu 30°. Při vyšším sklonu přestává být finančně méně náročným a je vhodné upřednostnit klasický krov.

Zajímavé čtení

Projekty domů

Velký podsklepený rodinný dům s dvojgaráží a sedlovou střechou. Možnost dvougeneračního bydlení.

Velký podsklepený rodinný dům s dvojgaráží a sedlovou střechou. Možnost dvougeneračního bydlení.

EXCLUSIV 250 je projekt domu s galerií v obývacím pokoji • svými vnitřními prostorami plně uspokojí nároky na bydlení 6-7 členné rodiny • po malých úpravách je možné dům řešit jako dvougenerační...

Dům s podkrovím a suterénem.

Dům s podkrovím a suterénem.

BUNGALOW 78 je podsklepený dům s krbem menší velikostní kategorie • dům je možné řešit ve dvou alternativách jako zcela podsklepený a jako nepodsklepený • v prostorách překryté části terasy je m...

Velkoprostorový rodinný dům do L s dvojgaráží a krytou terasou.

Velkoprostorový rodinný dům do L s dvojgaráží a krytou terasou.

Bungalow 131 je dům větší velikostní kategorie • je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnitřními prostory uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny • s dvojgaráží • obý...

Atypický projekt domu s krytým stáním pro dvě auta a pokojem v přízemí.

Atypický projekt domu s krytým stáním pro dvě auta a pokojem v přízemí.

CUBERO 14 je dům střední velikostní kategorie, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 6-7 členné rodiny • je vhodný do rovinatého resp. mí...

Projekt domu se sedlovou střechou.

Projekt domu se sedlovou střechou.

BUNGALOW 38 je 4-pokojový zděný se sedlovou střechou • střední velikostní kategorie • vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnitřními prostory uspokojí nároky na bydlení 4 čl...

Rodinný dům na úzký pozemek pro 4-5 člennou rodinu.

Rodinný dům na úzký pozemek pro 4-5 člennou rodinu.

KOMPAKT 43 je dům střední velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • svými vútornými prostorami uspokojí nároky na bydlení 4-5 členné rodiny • je vhodný do rovinatého terénu...

Poschoďový dům s krbem a sedlovou střechou.

Poschoďový dům s krbem a sedlovou střechou.

PREMIER 194 je dům střední velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • svými vútornými prostorami uspokojí nároky na bydlení 5 členné rodiny • je vhodný do rovinatého nebo mí...

Projekt patrového rodinného domu s plochou střechou.

Projekt patrového rodinného domu s plochou střechou.

CUBERO je dům střední velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnitřními prostory uspokojí nároky na bydlení 5...

Krásný 5-pokojový bungalov do tvaru L s překrytou terasou.

Krásný 5-pokojový bungalov do tvaru L s překrytou terasou.

BUNGALOW 216 je dům střední velikostní kategorie • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 5-6 členné rodiny • obývací pokoj s kuchyní je řešena velkoprostorový • svým bezbariérový...

0

Tento web používá soubory cookie

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, k poskytování funkcí sociálních médií a ke zlepšování a přizpůsobování obsahu a reklam. Více o cookies