Nový stavební zákon

PRODOM 21.11.2022 Poslední aktualizace: 23.11.2022 4 minúty 8 sekúnd

Po téměř pěti desetiletích vstoupí od 1. dubna 2024 v platnost nový stavební zákon a zákon o územním plánování namísto zastaralého stavebního zákona. V praxi by měly přinést zrychlení vydávání stavebních povolení, ale také účinné sankce proti černým stavbám. Co můžete očekávat od plánovaných změn?

Rychlejší a jednodušší stavební cyklus

Hlavní změnou, kterou stavební zákon a zákon o územním plánování přinese, je zrychlení procesů souvisejících s celým stavebním cyklem. Stavební zákon se zaměřuje na problematiku povolování výstavby a užívání staveb. Zákon o územním plánování upravuje činnosti prováděné v oblasti územního plánování.

Reforma má za cíl zlepšit podmínky, které platily v minulosti a které jsou nyní nepřijatelné. Klade důraz na digitalizaci ve stavebnictví, která umožní elektronické sdílení všech stanovisek dotčených orgánů. Sníží také administrativní zátěž při činnostech souvisejících se stavbou.

Elektronizace systému

Rychlejší propojení s elektronizací veřejné správy povede k rychlejšímu získávání stavebních povolení pro všechny druhy staveb. Nový stavební zákon se tak dotkne jak developerů, tak i běžných lidí, kteří plánují stavbu domu, chaty či jiné stavby. Nová legislativa celý proces výrazně urychlí. Zatímco dnes trvá získání stavebního povolení často téměř rok, v budoucnu by to mělo trvat jen 40 pracovních dní.

Pouze jedna fáze rozhodování

Když dosud muselo proběhnout územní řízení, posouzení vlivu na životní prostředí a stavební řízení, nyní bude stačit pouze jedno rozhodnutí o stavebním záměru. Po dokončení těchto prací může být okamžitě zahájena výstavba. V praxi tak odpadne nutnost navštívit řadu úřadů. Zásadní změnou v rozhodování jednotlivých úřadů je, že pokud nebude ve stanovené lhůtě vydáno žádné stanovisko, bude se předpokládat, že dotčený orgán nemá ke stavebnímu záměru připomínky.

Ohlášení drobných stavebních pozůstatků

Stavební zákon zachovává možnost ohlašování drobných stavebních prací a stavebních úprav. V tomto procesu je třeba dodržet podmínky výstavby a stavební úřad poté vydá osvědčení o ohlášení stavby.

Změna kompetencí

Nový stavební zákon přenáší kompetence obecných stavebních úřadů na stát zřízením ústředního orgánu státní správy. Stavební úřady v územní působnosti bude řídit nový Úřad územního plánování a výstavby Slovenské republiky. Působnost obecných stavebních úřadů tak přejde na jejich krajské úřady.

Stavební povolení vám pomohou získat projektanti

Novinkou je také změna postavení projektantů, kteří nyní mohou stavebníkovi vyřídit stavební povolení. Na základě smluvního vztahu se stavebníkem vypracují projektanti návrh stavebního plánu. Projektant bude povinen tento návrh včetně požadované dokumentace zapsat do informačního systému, kde k němu budou mít přístup dotčené orgány. Celý proces lze provést digitálně prostřednictvím počítače i mobilního telefonu.

Zastavení černých staveb

Nový stavební zákon řeší také problematiku černých staveb. Přitom se bude rozlišovat mezi černými stavbami, které byly provedeny před vstupem zákona v platnost a po něm. Nový přístup k černým stavbám by měl být mnohem tvrdší:

  • Na černou stavbu nebude možné požádat o dodatečné povolení.
  • Stavební úřad může nařídit její odstranění. Vlastník je povinen tak učinit ve stanovené lhůtě, jinak stavební úřad zajistí odstranění stavby. Může pak vymáhat vzniklé náklady.
  • Pokuty mohou být uloženy až do výše 250 000 EUR. V případě opakovaného porušení nebo neodstranění protiprávního stavu až do výše dvojnásobku této částky.
  • Kromě pokuty může být nařízeno odpojení stavby od dodávek energií.
  • Černá stavba může propadnout státu.
  • Potrestán může být nejen zhotovitel stavby, ale i stavební dozor.
.

Tato pravidla se budou vztahovat pouze na černé stavby postavené po datu vstupu nové legislativy v platnost. Již postavené černé stavby budou podléhat samostatnému povolovacímu řízení. Během tohoto procesu bude stavebník schopen prokázat, že stavba není v rozporu s veřejným nebo soukromým zájmem. Bude tedy možné ji legalizovat. Podmínkou je, že musí požádat o přezkum způsobilosti nepovolené stavby do 31. března 2024.

Zajímavé čtení

Projekty domů

Zděný projekt 4-pokojového domu na dlouhý a úzký pozemek s bočním vstupem.

Zděný projekt 4-pokojového domu na dlouhý a úzký pozemek s bočním vstupem.

BUNGALOW 200 je dům menší velikostní kategorie Detail projektu domu-->

Dům s garáží a pokojem v přízemí. Vhodný i jako dvojdům.

Dům s garáží a pokojem v přízemí. Vhodný i jako dvojdům.

KLASSIK 159 je dům střední velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 5-6 členné rodiny • je vhodný do rovinatého terén...

Projekt domu je vhodný na úzký pozemek. Jde o patrový rodinný dům s překrytou terasou.

Projekt domu je vhodný na úzký pozemek. Jde o patrový rodinný dům s překrytou terasou.

ARKADA 14 je moderní 4-pokojový zděný poschoďový rodinný dům • s pultovou střechou • vhodný na úzký pozemek • střední velikostní kategorie • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení...

Moderní bungalov na úzký pozemek.

Moderní bungalov na úzký pozemek.

BUNGALOW 162 je dům malé velikostní kategorie • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 4 členné rodiny • obývací pokoj s kuchyní je řešena velkoprostorový • svým bezbariérovým řeš...

Dům s podkrovím na úzký pozemek.

Dům s podkrovím na úzký pozemek.

KLASSIK 102 je dům menší velikostní kategorie • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 4 osob • vhodný na rovinatý a mírně svahovitý terén • při podsklepení vzniknou další skladov...

Poschoďový dům s velkou garáží.

Poschoďový dům s velkou garáží.

PREMIER 200 je dům střední velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 6 členné rodiny • vhodný do rovinatého resp. mírn...

Úzký rodinný dům s garáží.

Úzký rodinný dům s garáží.

BUNGALOW 115 je dům menší velikostní kategorie • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 4 členné rodiny • jde o stavbu bez stropní konstrukce • je vhodný do rovinatého resp. mírně...

Poschoďový dům s garáží a polvalbovou střechou.

Poschoďový dům s garáží a polvalbovou střechou.

MILENIUM 228 je dům menší velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • je ho možné částečně nebo úplně podsklepit • propojením kuchyně a obývacího pokoje lze zrealizovat denní...

Klasický podkrovní dům s terasou.

Klasický podkrovní dům s terasou.

PREMIER 83 je dům menší velikostní kategorie • pro 4 člennou rodinu • úsporně řešený půdorys přízemí je řešen jako nečleněná prostor • při částečném nebo úplném podsklepení se v suterénu dají um...

0

Tento web používá soubory cookie

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, k poskytování funkcí sociálních médií a ke zlepšování a přizpůsobování obsahu a reklam. Více o cookies