Nový stavební zákon

PRODOM 21.11.2022 Poslední aktualizace: 23.11.2022 4 minúty 8 sekúnd

Po téměř pěti desetiletích vstoupí od 1. dubna 2024 v platnost nový stavební zákon a zákon o územním plánování namísto zastaralého stavebního zákona. V praxi by měly přinést zrychlení vydávání stavebních povolení, ale také účinné sankce proti černým stavbám. Co můžete očekávat od plánovaných změn?

Rychlejší a jednodušší stavební cyklus

Hlavní změnou, kterou stavební zákon a zákon o územním plánování přinese, je zrychlení procesů souvisejících s celým stavebním cyklem. Stavební zákon se zaměřuje na problematiku povolování výstavby a užívání staveb. Zákon o územním plánování upravuje činnosti prováděné v oblasti územního plánování.

Reforma má za cíl zlepšit podmínky, které platily v minulosti a které jsou nyní nepřijatelné. Klade důraz na digitalizaci ve stavebnictví, která umožní elektronické sdílení všech stanovisek dotčených orgánů. Sníží také administrativní zátěž při činnostech souvisejících se stavbou.

Elektronizace systému

Rychlejší propojení s elektronizací veřejné správy povede k rychlejšímu získávání stavebních povolení pro všechny druhy staveb. Nový stavební zákon se tak dotkne jak developerů, tak i běžných lidí, kteří plánují stavbu domu, chaty či jiné stavby. Nová legislativa celý proces výrazně urychlí. Zatímco dnes trvá získání stavebního povolení často téměř rok, v budoucnu by to mělo trvat jen 40 pracovních dní.

Pouze jedna fáze rozhodování

Když dosud muselo proběhnout územní řízení, posouzení vlivu na životní prostředí a stavební řízení, nyní bude stačit pouze jedno rozhodnutí o stavebním záměru. Po dokončení těchto prací může být okamžitě zahájena výstavba. V praxi tak odpadne nutnost navštívit řadu úřadů. Zásadní změnou v rozhodování jednotlivých úřadů je, že pokud nebude ve stanovené lhůtě vydáno žádné stanovisko, bude se předpokládat, že dotčený orgán nemá ke stavebnímu záměru připomínky.

Ohlášení drobných stavebních pozůstatků

Stavební zákon zachovává možnost ohlašování drobných stavebních prací a stavebních úprav. V tomto procesu je třeba dodržet podmínky výstavby a stavební úřad poté vydá osvědčení o ohlášení stavby.

Změna kompetencí

Nový stavební zákon přenáší kompetence obecných stavebních úřadů na stát zřízením ústředního orgánu státní správy. Stavební úřady v územní působnosti bude řídit nový Úřad územního plánování a výstavby Slovenské republiky. Působnost obecných stavebních úřadů tak přejde na jejich krajské úřady.

Stavební povolení vám pomohou získat projektanti

Novinkou je také změna postavení projektantů, kteří nyní mohou stavebníkovi vyřídit stavební povolení. Na základě smluvního vztahu se stavebníkem vypracují projektanti návrh stavebního plánu. Projektant bude povinen tento návrh včetně požadované dokumentace zapsat do informačního systému, kde k němu budou mít přístup dotčené orgány. Celý proces lze provést digitálně prostřednictvím počítače i mobilního telefonu.

Zastavení černých staveb

Nový stavební zákon řeší také problematiku černých staveb. Přitom se bude rozlišovat mezi černými stavbami, které byly provedeny před vstupem zákona v platnost a po něm. Nový přístup k černým stavbám by měl být mnohem tvrdší:

  • Na černou stavbu nebude možné požádat o dodatečné povolení.
  • Stavební úřad může nařídit její odstranění. Vlastník je povinen tak učinit ve stanovené lhůtě, jinak stavební úřad zajistí odstranění stavby. Může pak vymáhat vzniklé náklady.
  • Pokuty mohou být uloženy až do výše 250 000 EUR. V případě opakovaného porušení nebo neodstranění protiprávního stavu až do výše dvojnásobku této částky.
  • Kromě pokuty může být nařízeno odpojení stavby od dodávek energií.
  • Černá stavba může propadnout státu.
  • Potrestán může být nejen zhotovitel stavby, ale i stavební dozor.
.

Tato pravidla se budou vztahovat pouze na černé stavby postavené po datu vstupu nové legislativy v platnost. Již postavené černé stavby budou podléhat samostatnému povolovacímu řízení. Během tohoto procesu bude stavebník schopen prokázat, že stavba není v rozporu s veřejným nebo soukromým zájmem. Bude tedy možné ji legalizovat. Podmínkou je, že musí požádat o přezkum způsobilosti nepovolené stavby do 31. března 2024.

Zajímavé čtení

Projekty domů

Velký rodinný dům s garáží a pokojem i na přízemí.

Velký rodinný dům s garáží a pokojem i na přízemí.

PREMIUM 215 je dům střední velikostní kategorie pro 5-7 člennou rodinu s hostitelskou pokojem v přízemí, určený je na pozemky o šířce min. 18-20 m • při menších změnách lze namísto garáže umíst...

Moderní dům s krytým stáním aut.

Moderní dům s krytým stáním aut.

CUBERO 10 je dům větší velikostní kategorie • vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • svými vnitřními prostorami uspokojí nároky na bydlení 6-8 členné rodiny • je vhodný do rovinatého resp. mí...

Pěkný přízemní dům s valbovou střechou a oddělenou denní a noční částí. Kuchyň s obývacím pokojem tvoří velkoprostor.

Pěkný přízemní dům s valbovou střechou a oddělenou denní a noční částí. Kuchyň s obývacím pokojem tvoří velkoprostor.

BUNGALOW 8 je 3 + zděný rodinný dům • střední velikostní kategorie • s valbovou střechou • vhodný do nízké okolní zástavby • dům je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnit...

Poschoďový rodinný dům se sedlovou střechou a garáží.

Poschoďový rodinný dům se sedlovou střechou a garáží.

KLASSIK 149 je dům střední velikostní kategorie s přistavěnou garáží vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnitřními prostory usp...

PREMIER 90

PREMIER 90 je dům střední velikostní kategorie, vhodný do dvoupodlažní okolní zástavby • tento dům má obytné podkroví a je částečně podsklepený • je vhodný na rovinatý, případně mírně svažitý t...

Rodinný dům na úzký pozemek s garáží, překrytou terasou. Z garáže je možnost udělat pokoj.

Rodinný dům na úzký pozemek s garáží, překrytou terasou. Z garáže je možnost udělat pokoj.

BUNGALOW 20 je 4-pokojový zděný dům • se sedlovou střechou • s garáží • s krbem • střední velikostní kategorie • dosvetlený střešním oknem VELUX • je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého t...

Nádherný dům s dvojgaráží. Vstup se ložnice na krytou terasu.

Nádherný dům s dvojgaráží. Vstup se ložnice na krytou terasu.

BUNGALOW 105 je 4-pokojový dům • s dvojgaráží • s krbem • střední velikostní kategorie • vhodný do nízké okolní zástavby • je vhodný do rovinatého resp. mírně svažitého terénu • svými vnitřními...

Velký dům s garáží a obytným podkrovím.

Velký dům s garáží a obytným podkrovím.

BUNGALOW 42 je 5-pokojový rodinný dům s garáží • s krbem a venkovní terasou • zděný cihlový s obytným podkrovím • střední velikostní kategorie • vhodný do nízké okolní zástavby a jako samostatně...

Dům s přistavěnou garáží a krytým stáním před hlavním vchodem do rodinného domu.

Dům s přistavěnou garáží a krytým stáním před hlavním vchodem do rodinného domu.

BUNGALOW 73 je dům menší velikostní kategorie s přistavěnou garáží a krytým stáním před hlavním vchodem do rodinného domu • vhodný do nízké okolní zástavby • je vhodný na rovinatý případně mírn...

0

Tento web používá soubory cookie

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, k poskytování funkcí sociálních médií a ke zlepšování a přizpůsobování obsahu a reklam. Více o cookies